Search
en-USsv-SE

VITAL Integration, det självklara valet för en tryggare vardag,
med
Smart Vård och Smart Hem.

VITAL EXPERTIS

VITAL

SMARTA ENHETER

Sensorer för alla behov, stora som små. Smarta enheter för mätning, styrning och monitorering av individer, hem, byggnader, verksamheter och produktion.
IoT, IMD, Vård och omsorg, larm, komfort eller annat användningsområde? Vi har lösningar för alla behov!

 

VITAL arbetar nära flertaltet tillverkare av sensorer, smarta enheter, mobila lösningar och annan teknik.  Detta för att kunna tillmötesgå verkliga behov, och kravställingar, tekniska såväl som regulatoriska.

 

Läs mera

VITAL

SMARTA INTEGRATIONER

En fundamental del av alla lösningar, är hur allt hänger i hopp med varandra, i ett sammanhängande ekosystem. Integrationer mellan protokoll, komponenter och plattformar är delar av det som levereras av VITALs integrationslösningar, genom VITAL INTEGRATION GATEWAY (VIG).

Läs mera

VITAL

SMARTA TJÄNSTER

VITAL erbjuder tjänsteplatform som gör det möjligt att paketera och anpassa tjänster och lösningar för alla behov.
Det följer en modern SOA arkitektur, med en PaaS lösning som standard. VITAL tillhandahåller en fullskalig IoT miljö som grund till denna tjänsteplatform,

 

Läs mera

Camanio Care AB förvärvar VITAL Integration

Camanio Care AB förvärvar VITAL Integration 11 July 2018

Camanio Care AB förvärvar VITAL Integration

Camanio Care breddar sitt erbjudande av omsorgstjänster genom att förvärva IoT-specialisten VITAL Integration.

Camanio Care breddar sitt erbjudande av omsorgstjänster genom att förvärva IoT-specialisten VITAL Integration. Förvärvet sker omgående och av operativa skäl.

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänsteplattformar, tjänstepaketeringar och infrastruktur för dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar för ett smart hem som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför.

Camanio Care skriver avtal med Vital Integration

21 May 2018

Camanio Care skriver avtal med Vital Integration

Pressmeddelande, 21 maj 2018

Avtalet är strategiskt viktigt och stärker möjligheterna för att skapa attraktiva lösningar
inom digital tillsyn. Vårt gemensamma erbjudande möter de behov som regeringen lyft
fram genom sin öronmärkning av 350 miljoner till ny teknik i äldreomsorgen.

Camanio Care AB knyter Vital Integration till sig genom ett exklusivt licensavtal och fördjupat samarbete genom anställning av nyckelpersoner.

Camanio Care har genom licensavtalet en exklusiv rättighet att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år.

Därmed stärker Camanio Care sitt erbjudande och sin kompetens inom IoT och fortsätter sin övergång från forskningsfas till en kommersiell fas där digital infrastruktur för välfärden är en nyckelfaktor.

Tillsammans med Vital Integration blir Camanio Care en välfärdsoperatör som kan erbjuda kunderna en sammanhållen infrastruktur för vård och omsorg i hemmet. Samtidigt får man en affärsmodell baserad på SaaS (software as a service) vilket ökar förutsägbarheten av framtida intäkter.

Framtiden möter verkligheten

16 May 2018

Framtiden möter verkligheten

Idag har Arena Välfärdsteknologi kommit till Skåne och Hässleholm

Idag har Arena Välfärdsteknologi kommit till Skåne och Hässleholm. Tema för dagen är fallprevention ett område som är hett med stort intresse, drygt 70 deltagare från ca 20 kommuner i Skåne. Fallskador är ett av de olycksområden som kostar samhället mest både i form av lidande som ekonomiskt.

Camanio Care AB skriver LoI för strategiskt förvärv inom IoT för tillsyns- och trygghetstjänster

27 March 2018

Camanio Care AB skriver LoI för strategiskt förvärv inom IoT för tillsyns- och trygghetstjänster

Pressmeddelande, 27 mars 2108

Som ett led i Camanio Cares långsiktiga målsättning att bli den ledande aktören inom välfärdsteknik har bolaget nu tecknat ett Letter of Intent i syfte att förvärva bolaget VITAL Integration. Förvärvet kan ge Camanio Care AB en central position på den kraftigt växande marknaden för Internet of Things (IoT) för digital tillsyn och omsorg.

Tryggare vardag för äldre med obruten larmkedja

Tryggare vardag för äldre med obruten larmkedja 24 September 2017

Tryggare vardag för äldre med obruten larmkedja

Innovativ vård

VITAL Integration utvecklar teknik som används inom äldrevården för mobila trygghetslarm, digital tillsyn och avvikelsehantering, dvs. s.k. ”välfärdsteknik”.

RSS
123

Camanio Care skriver avtal med Vital Integration

Pressmeddelande, 21 maj 2018

Avtalet är strategiskt viktigt och stärker möjligheterna för att skapa attraktiva lösningar
inom digital tillsyn. Vårt gemensamma erbjudande möter de behov som regeringen lyft
fram genom sin öronmärkning av 350 miljoner till ny teknik i äldreomsorgen.

Camanio Care AB knyter Vital Integration till sig genom ett exklusivt licensavtal och fördjupat samarbete genom anställning av nyckelpersoner.

Camanio Care har genom licensavtalet en exklusiv rättighet att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år.

Därmed stärker Camanio Care sitt erbjudande och sin kompetens inom IoT och fortsätter sin övergång från forskningsfas till en kommersiell fas där digital infrastruktur för välfärden är en nyckelfaktor.

Tillsammans med Vital Integration blir Camanio Care en välfärdsoperatör som kan erbjuda kunderna en sammanhållen infrastruktur för vård och omsorg i hemmet. Samtidigt får man en affärsmodell baserad på SaaS (software as a service) vilket ökar förutsägbarheten av framtida intäkter.

 

Stärker affärsområdet Digital Tillsyn

Affärsområdet Digital Tillsyn som hittills byggt på Camanios tillsynsrobot Giraff blir tillsammans med Vitals lösningar en stark och unik kombination för aktörer inom både omsorg och vård.

Det finns ett växande behov av kvalitativa digitala lösningar för vårdtjänster i hemmet där tjänster och produkter
kan levereras i en helhetslösning.

Det nya gemensamma erbjudandet stärker Camanios vision att leverera trygghet, självständighet och livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Det här är ett strategiskt viktigt steg för oss. Vi går in i precis rätt skede för att på allvar möta våra
kunders behov av digital trygghet och tillsyn. Detta är ett område som vi är övertygade har en stark
tillväxt de kommande åren.

Vital Integration har en unik kompetens inom systemarkitektur, design och integration av välfärdstjänster. Vi kommer värna om Vital Integrations befintliga kunder och leverantörer genom en nära dialog med alla partners. Med Camanios resurser kommer vi gemensamt kunna stärka både samarbeten och erbjudandet.”
- säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

Vi är väldigt glada och stolta över att kunna jobba med och genom Camanio. Nu skapar vi
möjligheten att leverera en stark helhetslösning med både plattform och produkter. Vårt samarbete
hittills har varit framgångsrikt och vi delar vision och värderingar.

Med en gemensam organisation  stärker vi inte bara vårt erbjudande utan även vår leveransförmåga. Camanio är en stark aktör på området, våra nätverk kompletterar varandra, och vi har redan identifierat ett flertal betydande affärsmöjligheter som vi var och en inte kunnat dra nytta av
- säger Magnus Cederström, medgrundare VITAL Integration.

 

FAKTARUTOR

Fördelar Vital Välfärdsbredband (VITAL Connect)

 • Teknikneutralt genom en öppen välfärdsteknikplattform
 • Nätneutralt genom möjligheten av använda sig av flera olika nät
 • Säkert gränssnitt genom flera tillgängliga anslutningar
 • Behörighets- och rättighetsadministration som garanterar ansvarskedjan mellan olika parter förvälfärdstjänsterna i hemmet.
 • Infrastruktur som möjliggör händelsedriven tillsyn

Marknaden i Sverige för Digital Tillsyn

 • I Sverige finns det ca 203 000 personer som har trygghetslarm1
 • Det pågår ett omfattande teknikskifte i landets kommuner där samtliga analoga trygghetslarmbyts ut till digitala och hela larmkedjan övergår till digital teknik2.
 • Ca 30 kommuner genomför upphandlingar motsvarande ca 300 Mkr årligen.
 • Regeringen har öronmärkt extra statsbidrag om 350 MSEK i vårbudgeten 2018 för ny teknik inom äldreomsorgen.
 • Fler och fler kommuner anammar modellen att handla upp flera tjänster samtidigt som kanlevereras av en ”gemensam” välfärdsmiljö.

Camanio är en av de få väl etablerade aktörerna inom svensk välfärdsteknik och har haft en nära dialog och samverkan med Sveriges kommuner och vårdsektor sedan 2012.

Om VITAL Integration

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänstepaketering genom en öppen dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar och integrationer för tjänster till smarta boenden som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför.

Detta görs genom VITAL SmartCare, en tjänsteplattform som samlar och  överför data från samtliga sensorer i hemmet, som t.ex. mobila trygghetslarm, kameror, lås och spisvakt, till vårdpersonal, larmtjänst, och anhöriga.

VITAL SmartCare utgör spindeln i nätet för tillsyn i hemmet, med en attraktiv affärsmodell som
bygger på återkommande intäkter baserat på löpande månadsavgifter per tjänst per brukare.

Läs mer om bolaget på vår hemsida www.vitalint.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Rodriguez, vd VITAL Integration
Telefon: 0723-944 419
E-post: david.rodriguez@vitalint.se


Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com


Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom BikeAround™, Bestic® och Giraff™.

Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.

Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.


Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Print
Categories:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

NÅGRA VITALA FUNKTIONER

Integrerade lösningar för smarta hem, styrning med processer, larm och övervakning.
Allt med beprövad teknik och system från världledande bolag, som har arbetat med just detta i många år

HUVUDDELAR

 • Obruten larmkedja
 • Tillgänglig 24/7
 • Anhörigstöd
 • Vi har koll på vem du är

VILL DU HA "VITAL" TRYGGHET?
MED DIGITALT TRYGGHETSLARM FÅR DU DET!

Trygghetslarm från VITAL är marknadsledande, fungerande, och finns i flera olika modeller.
För individuellt anpassade behov.

För dig som är senior, eller har ett ansvar i privat omsorgsenhet, kommunal äldrevårdenhet,
eller anhörig, välj trygghetslarm idag!

För individuell omsorg och personlig integritet!

NÅGRA SAMARBETSPARTNERS

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra produkter och tjänster.

SUPPORT

Behöver du support? Då är du välkommen att kontakta vår helpdesk direkt!


FÅ NYHETSBREV?


MEDLEMSKAP

 

Copyright 2019 by VITAL Integration of Scandinavia AB Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top