Search
en-USsv-SE
Wednesday, June 19, 2019

VITAL - Miljöarbete, påverkan och policy

Introduktion

Företaget och vår personal jobbar hela tiden i agila processer och utnyttjar den teknik vi jobbar med för virtuella möten som i sin tur minimerar miljöpåverkan.

När vi reser så gör vi det med miljöpåverkan i åtanke och bokar tåg där det är möjligt istället för flyg eller bil.

 

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att hela tiden överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
 • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
 • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp, att man skriver ut dubbelsidigt om man inte kan ha det i digital form.
 • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi väljer miljöbilar som tjänstebilar och försöker minimera antalet resor.
 • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi hjälper fastighetsägare att ta fram metoder att mäta och samla in data på energiförbrukning, så vi alla ska bli bättre på att hushålla med energin, när vi ser hur mycket vi förbrukar.
 • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på vårt miljöarbete

 

Miljöledning

 • Miljöansvarig på företaget är David Rodriguez.
 • Miljöansvarig ansvarar tillsammans med företagsledningen för att miljöpolicyn används aktivt. 
 • Miljöpolicyn skall ses över och revideras årligen. Synpunkter och förslag på policyn förs fram till Miljöansvarig som ansvarar för att utveckla policyn. Efter revidering skall genomgång av policyn ske med samtlig personal.
 • Miljöansvarig ansvarar för att varje nyanställd blir insatt i företagets miljöpolicy.

 

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra produkter och tjänster.

SUPPORT

Behöver du support? Då är du välkommen att kontakta vår helpdesk direkt!

NYHETER
MEDLEMSKAP

 

Copyright 2019 by VITAL Integration of Scandinavia AB Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top